BecomingSolide

Het is onze professie bij te dragen aan het tot stand brengen van jouw proces van ‘becoming’.  

Becoming staat voor de tijd nemen om te verdiepen in jezelf. Om je daarna solide te voelen in de door jouw gewenste richting. Het ervaren van soliditeit (het ervaren van je kracht en je vermogen) leidt bij onze klanten, zo hebben wij gezien, zichtbaar tot meer inspiratie, geluk, creativiteit en tevredenheid. Wij geloven dat eenieder de potentie in zich heeft zijn of haar gewenste beweging tot stand te brengen.
 
Het proces dat we met je doorlopen gaat in hoofdlijnen via de volgende stappen:
> vertragen
> onderzoeken wat is (weten/voelen) 
> (het bekende) loslaten
> opnieuw vormgeven
> eigenaarschap

Wij coachen je in je leerproces door een open en veilige plek te bieden, zodat je de door jouw gewenste verandering tot stand kan brengen. We werken altijd individueel en nemen ruim de tijd voor je.